انتخابات

دولت ایران حکومتی چند لایه میباشد که بخش اطلاعاتی و سپاه اطلاعاتی بدون هیچگونه ضابطه ای عرصه را بر عوم تنگ کرده است. در زمانی که فقر و بیکاری بیداد میکند، کمک های مالی و نظامی 10 ها بیلیون دلاری به حکومت جنایتکار سوریه و گروه تروریست حزب الله وسعت بیشتری پیدا کرده است.

آقای روحانی آرزو ها را با ما بیدار کرد ولی تمام فقط حرف بود و بس. نوشته های پیش از انتخاب ایشان را با ضمیمه های تازه مطالعه کنید.

آقای روحانی با ائتلاف با آقای عارف و پشتیبانی آقای خاتمی و آقای هاشمی عقیده من را عوض کردند، چون امکان تحول دیده میشود. آقای روحانی . باآقای عارف ائتلاف نکردند.
آقای روحانی میتواند باعث بر آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شود. کوچکترین تلاشی برای آزادی  آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نکردند، فقط حرف و بعد هم حرف بیشتر.
بسیاری از سبز ها در داخل زندان رأی خواهند داد. خط خوانا آقای موسوی وظیفه را برشانه خود ما گذاشته اند.
آقای روحانی، مدیر است، بدنبال اصلاحات و گردهمائی تیم خبرگان و استفاده از عموم منابع در مدیریت امور می باشد. دلسوز ملت و افتاده اندو در جامعه بین الملل شناخته شده اند. آقای روحانی نشانه ای از مدیریت داخلی و خارجی از خود نشان ندادند. هنوز چپاول ملایان، آقازادگان و سپاه برادر قاچاقچی ادامه دارد و برای مخفی نگاه داشتن فساد دست به اعدام سرمایه داران غیر خودی میزنند.

امکان انتخاب شدن ایشان بشدت قوی ایست. برای انتخاب نشدن ایشان حکومت مجبور است دست به یک تقلب احمقانه دیگری بزند. این حماقت میتواند پیامدی گسترده بنفع جنبش سبز و حقانیت آن داشته باشد.

سید محمد خاتمی درباره ائتلاف عارف و روحانی میگویند از روحانی حمایت قاطع میکنند و از ما میخواهند به ایشان رأی بدهیم . میگویند انشاالله موجی ایجاد بشود که دیگر امکان تغییر نتیجه وجود نداشته باشد. در افطار ریاست جمهور از سید محمد خاتنی حتی دعوت نشد.

نگرانی های منعکس شده از طرف منابع مطبوعاتی سپاه نشان دهنده مهندسی موازی ایست. و علامت خوبی ایست برای شانس بالای آقای روحانی.رهبری بدنبال چتر نجات میباشد. از اینکه یک معمم مصمم و توانا را شاخص مدیریت نشان بدهند بهره خواهند برد.

این ویدئو مهم ترین علت علاقه من به رأی دادن به آقای روحانی ایست. شانس داریم که ایشان را انتخاب کنیم و هم باعث بر آزادی سبز های در بند باشیم و هم کشور را از فلاکت اقتصادی و بدبختی جنگ نجات دهیم. ملایان به مانند آقای روحانی استاد در خر کردن گله دارند، ویدئو برای بنده هم همین کار را کرد.
شاید آواز آقای شجریان و یا پیانو آقای معروفی من را از چاله عزاداری به روئیدن بیشتر جنبش سبز امیدوار کرد.

امشب، شب شماست | مستند تلویزیونی دوم دکتر حسن روحانی | بدون سانسور

صفحه فیس بوک